Narsjølia hyttefelt

Medlemmene i Narbuvoll Grunneierlag selger hyttetomter på nordøstsiden av Narsjøen.
Her ligger det ca 30 hytter fra før og det er planlagt 13 nye tomter. Tomtene selges som råtomter, men det er muligheter for vei, vann og strøm. Avløp gjøres ved at «gråvann» infiltreres i grunnen på den enkelte tomt og at «svartvann» lagres i tett tank. Det er også muligheter for vinterbrøyting. Alle tomtene ligger vendt mot sør/sørvest og har flott utsikt mot Narsjøen og fjellene fra Hummelfjellet i nordvest til Ingulfskletten i sørøst. 
Vi  har lagt vekt på at det skal være godt med friareal mellom tomtene. Innenfor det regulerte området er det tilgjengelig ca 15 da friareal pr tomt.
Trådløs bredbåndstilkobling er tilgjengelig hos Ren Røros.

De nye tomtene er merket med nr 1-13 på kartet under. 
Tomtene selges primært til kjøpere som skal bygge hytte til eget bruk.

Her er det ledige hyttetomter