Lag og foreninger

KontaktpersonKai Inge Trøan95281396kai@oskirken.no
FiskeErik Vangskåsen62497263
45428877
JaktJon Nygaard97159751jon.nygaard@ibsen.uio.no
Arrangement/kulturRagnhild Trøan91833526ragnhild.troan@vekstra.no
Oppsyn med buerTor Olav Narbuvoll90981509tor.olav.narbuvoll@roros.net
VegerTor Olav Narbuvoll90981509tor.olav.narbuvoll@roros.net
GatelysBjørg Narbuvoll90116339tor.olav.narbuvoll@roros.net
KassererBernt Olav
Langbekkhei
90092757bo@nyvollen.no
Nettsider Sara og Svein Arthur Engåvoll41760862
48045661
post@engaavollen.no
ReinbeiteThomas L Engåvoll97159751thomas@engaavoll.no

NARBUVOLL GRUNNEIERLAG
Grunneierlaget forvalter utmarksressursene på et ca 55.000 da stort område rundt Narsjøen, samt fisket i sjøen og elver/bekker.
Laget ledes av en kontaktperson og ansvarsoppgavene er fordelt etter tabellen nedenfor:

NARBUVOLL MENIGHETSRÅD
har ansvar for Narbuvoll kirke og Tufsingdalen kirke og består fra 2016 av:

Leder: Ragnhild Trøan
Sekretær: Odd Siksjø 
Kasserer: Per Inge Nyvoll
Else Marie Engåvoll

NARBUVOLL BYGDEBOKNEMND

Nemnda ble stiftet i 2001. Den har til formål å markedsføre og selge Bygdeboka for Narbuvoll som er skrevet av Magne Kvilvang og John Midtdal.
Nemnda består av: 
Roar Kvilvang 
Hege Narbuvoll 
Jorunn Engåvoll  
Ragnhild Trøan 
Thomas Lervik Engåvoll, leder

VEGLAGET KVILVANGEN-HOLLA-SIKSJØLIA
Laget ble stiftet i 2002 av de sju grunneierne langs Siksjøliveien og har til formål å drifte denne. Laget tar inn bompenger i kasssa ved Kvilvangen og bruker disse på vedlikehold.
Styret består av: 
Jon Rune Bakken, leder 
Svein Arthur Engåvoll
Bent Ramberg

LITJ-KORSSJØLIA STATSALLMENNING
Brukene på Narbuvoll, Kvilvangen/Holla og ved Korssjøen har i over 200 år hatt allmenningsrettigheter i Litj-Korsjølia. I 1992 ble området fredet som et barskogreservat og det ble inngått en avtale om et erstaningsfond i 1995. Dette fungerer slik at de bruksberettigede kan få erstattet netto rotverdi av den tømmermengde som må til for å skjære tilsvarende materialmengde som er brukt på gården.
Styret består av: 
Tron Korssjøen 
Jon Rune Bakken 
Thomas Lervik Engåvoll, leder