Om oss

Velkommen til Narbuvoll!

Narbuvoll er den vakre bygda ved Narsjøens bredd. For tiden er vi 16 fastboende nærringer, men vi vet at mange, både hyttefolk og utflyttere, er glade i bygda vår og kommer hit så ofte de kan.
Nyhetstilfanget er naturlig nok begrensa i ei så lita bygd, men er du glad i bygda vår, er det hyggelig om du har lyst til å følge med oss.
Rundt årtusenskiftet var 5 av 10 gårder i drift med ku og/eller sau i fjøset, i dag står dessverre alle fjøs tomme, men det meste av innmark drives fortsatt og vi klorer oss fast som best vi kan.

Tåkeskyer over Narsjøen en høstmorgen