Narkjerka

Planlagte gudstjenester i Narbuvoll menighet (Narbuvoll og Tufsingdalen) finner du i kalenderen vår.

HISTORIEN:

Narbuvoll kirke stod ferdig og ble innviet 2. oktober 1862, oppført etter tegninger av stadskonduktør Christian Henrik Grosch (1801-65), kjent for å ha tegnet bla. Oslo Børs (1828) og Norges Bank (1830), han har tegnet totalt 79 Norske kirker. Kirken er Nord- Østerdalens eneste steinkirke og kalles også Nord-Østerdalsdomen. Tømmer hadde nok blitt rimeligere, men Røros Verk som eier av tømmerskogen i Tufsingdalen og Sømådalen var ikke villige til å yte gratis tømmer. Fra begynnelsen var den kirke for bygdene Sømådalen, Øversjødalen, Tufsingdalen og Narbuvoll. Grunnen til kirken ble gitt av Engebret Mikkelsen Østigård.

Det gikk med 2000 lass gråsten og 300 lass leire og sand til byggingen. I tillegg til en del tømmer kjøpt blant annet fra Hans Grådal fra Grådalen (sørøst for Røros). Det ble utført 1100 pliktdagsverk av folk fra bygdene omkring. 
Kirken hadde omlag 200 sitteplasser før sidegalleriet ble revet. I dag er det plass til 150. Under de to første Gudstjenestene var det inntegnet ca 500 nattverdgjester. Det fantes den gangen verken benker eller oppvarming i kirken.

Altertavlen ble i 1865 gitt av enken Ingeborg Johnsdatter Holden til minne om hennes avdøde mann og to barn. Den var malt av John Johnsen Osgjelten samme år.