Betel

Forsamlingshuset Betel eies av Røros Pinsemenighet. Menigheten ble grunnlagt i 1942 og hadde flere medlemmer på Narbuvoll. Etter initiativ fra kinamisjonær Parley Guldbrandsen, ble det bestemt at det skulle bygges et menighetslokale på Narbuvoll i tillegg til Filadelfia på Røros. Han ville at huset skulle bygges til minne om Olga og Jon Narbuvoll som reiste til Kina som misjonærer. Navnet på lokalet ble bestemt til Betel. 

Tømmeret ble hogd vinteren 1950/51, noe i Tufsingdalen og noe i Sømådalen. Det ble samlet inn penger til å kjøpe inn det øvrige.
Byggingen av huset ble påbegynt våren 1952 og fortsatte utover sommeren og vinteren. Det meste ble gjort på dugnad. Leder for dugnadsgjengen var hele tiden Karl Grønli. Huset ble innviet 24. mai 1953, første pinsedag.

Betel er fortsatt i bruk noen ganger i året, bla. til familiegudstjeneste med påfølgende uteaktiviteter ved påsketider.