Skiløyper

 Nr
Dato1234
 14.-15.1 X   
28.-29.1  X
4.-5.2 X  
11.-12.2   XX
18.-19.2 X  XX
25.-26.2X  X X
1.3 X XX
4.-5.3X X X
11.-12.3 X X
25.-26.3X 
PåskaX XX X

Vi har flotte muligheter for å gå på ski rett utafor stuedøra. På seinvinteren er det ofte skareføre og mulig å gå overalt, men tidligere på vinteren kan det være greit med oppkjørte løyper. Det er Narbuvoll Grunneierlag som står for løypekjøring med skuter og sporlegger.

Løypebeskrivelse:
1. Rundløype Engådalsbua, 8km
2. Stendalen (kun påske)
3. Rundløype Narbuvoll-Harrbekkbua-Grønnsundet 9,5 km
4. Narkut-traseen 21 km Vi kjører Gammelvegen til Kvilvangen, derfra kjører Tufsingdalen Idrettslag.