Jakt

Narbuvoll Grunneierlag forvalter jakta på Narbuvoll.

Godt med bål når en skal sitte på elgpost noen timer.

Elgjakt leies ut til et lokalt jaktlag

Rypejakt, to felt, leies ut på 5-årskontrakter

Harejakt, Det selges jaktkort på hare fra 10. september til 28. februar
Pris pr jaktdøgn er kr 100,-

Beverjakt, Det selges normalt jaktkort på bever fra 10. september til 15. mai. 300,-/felt dyr

Rådyrjakt, jaktkort kr 400,- for den som liker en utfordring

Det gis skuddpremie på rev, mår og mink (kr 200,-) samt skjære, kråke og måke (kr 50,-)