Fiske

Narsjøen var tidligere et godt ørret og røyevann. Etter en periode med mye sik, er ørret og harr-bestanden på god tur oppover gjennom Narsjøprosjektet. Utfiske i stor stil med kilnot har gitt resultater.
Sommeren 2004 slo vi sammen fiskekortområdene i Narjordet og på Narbuvoll slik at du nå kan fiske både i Narsjøen og i elva Nøra på samme fiskekort.Du kan få kjøpt fiskekort i flere selvbetjeningskasser, via sms, Vipps og på iNatur.no, samt på noen av gårdene.

NB! Det er ikke tillatt å bruke oter på Narsjøen.

En ørret på over 4 kg og en på ca 1,5 tatt (med garn riktignok) i juni i 2019

Priser 2019:
Døgnkort, fra kr 70,-
3-døgskort, fra kr 180,-
Ukekort, fra kr 250,-
Sesongkort sommer, fra kr 400,-
Døgnkort isfiske, fra kr 70,-
Ukeskort isfiske, fra kr 250,-
Grunnen til at det står pris med fra kr. er at det er billigere å kjøpe på nett enn det er på SMS

I elva får du ørret, harr og gjedde: Det finnes bra med både ørret og harr på oppimot kiloen. Det er tatt ørret på over 4 kg i sjøen de seinere åra.
I sjøen finnes det ørret, røye, harr, sik, lake, gjedde og muligens noen flere Canadarøyer. Ørret og Harr rundt kiloen er ikke uvanlig. Det er mye sik, men det har  blitt færre og større sik etter at vi startet opp Narsjøprosjektet og har fisket med storruse siden 1995.