Skolemuseet

Narbuvoll skole var skole for Narbuvollgrenda fra 1868 til 1955. Før dette stod huset i Sømådalen. Fra starten var det omgangsskole. Læreren dro fra bygd til bygd. Han kunne være på samme sted 14 dager eller noe mer og så var det like lenge til han kom tilbake neste gang. 
Fram til 1896 var det undervisning 9 uker i året, deretter 11 uker i mange år.

Narbuvoll skole – antakelig Norges minste skolebygning

Det største antall elever var 21 fra 1. til 7. klasse. Alle i et klasserom. De største hjalp de minste og slik ble alle satt i aktivitet. Det kom elever til skolen fra Kvilvangen, Holla, Femundshytten og Tufsingdalen. Elevene som hadde lengst vei bodde rundt om på gårdene i bygda. De forskjellige lærerene bodde enten på en av gårdene eller på et 6 kvm stort rom i tilknytning til skolestua.

Skolehuset er i dag museum og det gis omvisning etter avtale. Kontakt Os kommune 62497300.

Lærere ved Narbuvoll Skole: 
Iver Wolden
Rasmus Holden
Martin Holøien, 1897-1916
Astrid Ryalen, 1916
Jenny Hole, 1916-21
Borghild Stokke
Sofie Ryen Sæter
Einar Nordset, 1921-26
Asbjørn Myklebust, 1922-23
Oddrun Emilie Aamo, 1926-34
Ingeborg Rønning, 1934-35
Gunvor Marie Vold, 1935-36
Ola Stengel, 1936-39
Oddmund Vingelsgård, 1937-38
Ingjerd Kolstad, 1939-40
Sigrid Solum Lie, 1940-41, 1 mnd.
Lina Haugerud, 1941-42
Ola Jon Sæter
Astrid Olaug Østerås Berge, 1942-48 
Magne Røe, 1948-51
Magnar Tolgensbakk, 1951-52
Johanna Siksjø, 1952-55