2554 Narbuvoll

I 1884 ble Engebret Johnsen Narbuvoll beskikket til poståpner ved «Narbuvolds Postaabneri under Kristiania Postkontor». Poståpneriet bestod på Engåvollen fram til 31. oktober 1976. Funksjonen som poståpner var da for lengst gått i arv til sønnen Thomas Engåvoll.

Narbuvoll ble «postknutepunktet» – her møttes postkjørerne fra Os, Tufsingdalen og Øversjødalen for å utveksle post og siste nytt over en kopp kaffe.

Alle bildene er hentet fra Bygdebok for Narbuvoll, Kvilvang og Holden.

Post-Halsten med sin Harley-Davidson
Siste posttur går over fjellet til Øversjødalen.
Siste dag på postkontoret på Engåvollen, 1976