Forfatterarkiv: Cathrine

Nota tatt opp 2.10.19

Som den viktigste delen av Narsjøprosjektet, står det ei kilnot ute øst i sjøen hele sommeren. Den fanger atskillige mengder sik og gjedde og bidrar dermed til å ta vare på og styrke ørretbestanden. Den settes ut om våren og tas opp igjen om høsten på dugnad. I år ble den tatt opp 2. oktober.

Velkommen (tilbake)!

Det er noen år siden det bodde små barn på Narbuvoll nå, så vi gleder oss over at Sara Engåvoll har valgt å flytte hjem igjen med mann Svein Arthur og sønnen Melvin. Foreløpig leier de hytte, men med tida skal de bo på Engåvollen. Velkommen til Narbuvoll, alle tre!

Kjerk-marsjen 2019

Årets kjerkmarsj gikk fra Narjordet. Det var 12 som gikk i fint turvær. Berit og Roar serverte lunsj både til de som gikk og de som ikke gikk på kjerkbakken før gudstjenesten, der ca 25 deltok.
Alle foto: Hege Narbuvoll

Avmarsj fra Solvang