Isfritt på Narsjøen

19. mai gikk siste rest av is på Narsjøen! Endelig er det vår! Nå venter vi bare på at løvet på bjørka skal sprette!